Siřem

Siřem

Siřem byla osídlena již od dob pravěku (eneolit; starší doba kamenná) a vzhledem k archeologickým nálezům na jejím území, je podle ní pojmenována siřemská fáze kultury nálevkovitých pohárů.

Ve světě Siřem znají pod německým názvem Zürau.

Spisovatel Franz Kafka Siřem proslavil svým zdejším půlročním pobytem (od září r. 1917) u své mladší sestry Ottly.

S největší pravděpodobností sloužil F.Kafkovi pobyt v Siřemi i jako předloha pro jeho světově uznávaný román Zámek.

  • Český název Siřem je odvozen od slova osiřet ... ve významu Siřemův dvůr ( osiřelý dvůr).
  • V současnosti je obec součástí města Blšany.
  • V Siřemi žije 68 obyvatel s trvalým pobytem (r.2021), zbytek tvoří chalupáři a chataři.
  • V r. 1930 zde žilo celkem 350 obyvatel, z velké části německé národnosti.
  • Katastrálně se Siřem nachází v Ústeckém kraji, okres Louny.
  • Cesta z Prahy, nebo z Plzně trvá zhruba 1 hodinu.
Rozcestník

Rozcestník

Jsme dokončili stavbu siřemského rozcestníku. (29.srpna 2022 )

U zrodu nápadu stála Lucie Danková. Zažádala o dotaci a my ostatní... Lukáš Danko,Zdeněk Kunst, Jaroslav Dušek jsme se postupně k nápadu přidali. Každý udělal něco. Lucka byla hlavní koordinátorka projektu, Zdeněk a Lukáš kompletně rozcestník navrhli a vyrobili, a já namaloval na ukazatele popisky.

Rozcestník je tematicky rozdělen do tří okruhů

  • 1. Volyňáci
  • 2. Franz Kafka
  • 3. Místní geografie

Lucie Danková

vedocí projektu

Celý projekt vymyslela a zažádala o dotace. My ostatní jsme se k ní postupně přidali.

Zdeněk Kunst

tvůrce

Spolu s Lukášem rozcestník sami navrhli a vyrobili. Pro kafkology: rozcestník se vyráběl na statku č.15.

Lukáš Danko

fachman se dřevem

Lukáš umí výborně pracovat se dřevem, tak bez něho by rozcestník nestál. Se Zdeňkem byli hlavní hybatelé teamu.

Jaroslav Dušek

propagátor

Namaloval popisky na ukazatele, změřil vzdálenosti a pomáhá při propagaci.

Zajímavosti

Zajímavosti

Statek č.15


nejznámnější a nejnavštěvovanější statek v Siřemi. Proslavila ho fotografie Franze Kafky s Ottlou na zápraží. Majitel je milovnk zvířat a velký sympaťák.

Sýpka


mohutná barokní kontribuční sýpka (špejchar) tyčící se nad vesnicí. Je významný tím, že Franz Kafka si jej pravděpodobně představoval jako zámek.

Franz Kafka


spisovatel, který v Siřemi pobýval od září 1917 do dubna 1918. Siřem si zamiloval. Sloužila mu také i pravděpodobně jako předloha pro román Zámek.

Rozcestník


parta přátel bydlící na návsi v Siřemi se rozhodla, že si náves zkrášlí. Ve svém volném čase vlastnoručně vyrobili dřevěný rozcestník.

Socha sv. Rocha


postavená v roce 1866 vedle rybníka na návsi. Sv. Roch je francouzský katolický světec uctívaný jako patron proti moru, kterého na své pouti provází pes.

Kostel


ve 14. století vznikl v Siřemi farní kostel. Fara v 17. století zanikla a místo původního kostela byl r.1650 postaven kostel nový barokní.

Chmel


Žatecký poloraný červeňák (klon Siřem) je odrůda chmele otáčivého. Je výrazně aromatický. Používá se do piv plzeňského typu.

Kohouťák


Oficiálně vrch Kohůtek (311 m) obepínající Siřem z jedné strany a zakončený skálou, která bíle svítí do dály a je vidět při příjezdu do Siřemi.

Pravěk


V katastru obce Siřem byly učiněny významné archeologické vykopávky z období eneolitu. Jedná se o objevené pravěké hroby.

Čušna


Je to název známý mezi místními starousedlíky. Vyznačuje část zalesněného území mezi Siřemí a Soběchleby. Býval zde i rybník (nyní bez vody)

Rokle mrtvých


V roce 1680 v Siřemi vypukla epidemie cholery a zemřelo na ní celkem 13 obyvatel. Je možné, že právě v této rokli byli pohřbeni.

Siřemská hlína


V Siřemi bychom nalezli v minulosti i několik hrnčířských dílen. Siřemská keramická hlína je jílovitá s určitou příměsí písku a dá se stále najít.

Bunkry


Okolo Siřemi vede linie opevnění; bunkrů (Řapíků) vystavěných z období před Druhou světovou válkou. Momentálně jsou neudržované a zpustlé.

Zlatý potok


Potok se nyní jmenuje Blšanka. Umí se rozdivočet a zaplavit spodní část Siřemi až k bývalé hospodě. V minulosti se v potoce vyskytovali raci.

Splav


Najdeme ho, když půjdeme skrz chmelnice a pole směrem na Blšany. Jako děti jsme zde pod splavem chytali ryby do ruky z pod kamenů.

Novinky

Spolek přátel Siřemi

Jsme parta přátel, kteří máme srdcový vztah k Siřemi, a proto jsme se rozhodli založit si neziskový siřemský spolek. Už za sebou máme první projekt, který je k vidění na návsi v podobě rozcestníku. Skupina vznikla tak nějak samovolně a vlastně i z myšlenky, že bychom mohli pro Siřem něco udělat.

Knížka o F.Kafkovi

Doděláváme knížečku o F. Kafkovi v Siřemi. Už se těšíme, až nám jí vytisknou :-) Ilustrace jsem nakreslil a jsou ke shlédnutí zde, nebo na Facebooku

Byli jsme v místních novinách

7.9.2022.


Vandalismus

Byl nám úmyslně poničen a povalen rozcestník. Víme, komu vadí 🤡 a proč to dělá.

Filmaři

Včera byli na návsi filmaři a natáčeli dokument u Zdeňka na statku a také ve špejcharu.

Vandalismus II

Tentokrát rozcestník zůstal stát, ale zmizela nám cedulka o našem spolku. Těsně před natáčením dokumentu. Že to D.H. 🤡 není trapné, pořád takhle ničit. Cedulky jsem začal tedy číslovat.

Nová lavička

Lukáš Danko na návsi u rybníka opravil a nabarvil lavičku. Lavička byla už v dezolátním stavu a neustále z ní někdo padal.

Vlaštovka

Siřem mám odmalička spojenou s průhlednou světle modrou vodou v rybníce, vůní chmele vanoucí od česaček, podvečerním koncertem skřehotajících žab, za Svatým Václavem v dálce na horizontu do červena zapadajícím sluncem, strachem z divočáků toulajících se v kukuřici u potoka, nebo chytáním raků kyblíkem. Tyhle střípky zážitků se mi vybavily, když jsem si vzpomněl na starou Houdovnu, ještě když stávala a já sledoval, jak na jejím hřebeni polorozpadlé střechy sedávaly vlaštovky, seřazené pěkně jedna za druhou, jak za vzájemného švitoření se k sobě navzájem choulí a dotýkají se načechranými křídly. Tak jsem si taky jednu takovou vzpomínkovou "Siřemskou" vlaštovku nakreslil, která už má, ale domov někde jinde...

F.Kafka, Siřem a drogy?

46.letý výtečník dal o sobě zase vědět. Pod vlivem tvrdé drogy pervitin ujížděl před policií ulicemi nedalekého městečka Kryry a naboural. Naštěstí při své zběsilé jízdě nikoho dalšího nezabil. Zdroj: Žatecký Deník.

Pozor, užívání pervitinu způsobuje návaly vzteku a jednání v afektu. Pomoci při odvykání může např. tato příručka.

Programátorské služby v Siřemi

V Siřemi, V Praze, Na Kladně a v Plzni je možné domluvit si IT služby, nechat si vytvořit nový web, nastavit SEO, marketing a další programátorské služby. Více zde.

Blog

Blog

Franz Kafka v Siřemi

září 1917 - duben 1918

Kontakt