Siřem

Siřem

Siřem byla osídlena již od dob pravěku (eneolit; starší doba kamenná) a vzhledem k archeologickým nálezům na jejím území, je podle ní pojmenována siřemská fáze kultury nálevkovitých pohárů.

Ve světě Siřem znají pod německým názvem Zürau.

Spisovatel Franz Kafka Siřem proslavil svým zdejším půlročním pobytem (od září r. 1917) u své mladší sestry Ottly.

S největší pravděpodobností sloužil F.Kafkovi pobyt v Siřemi i jako předloha pro jeho světově uznávaný román Zámek.

  • Český název Siřem je odvozen od slova osiřet ... ve významu Siřemův dvůr ( osiřelý dvůr).
  • V současnosti je obec součástí města Blšany.
  • V Siřemi žije 68 obyvatel s trvalým pobytem (r.2021), zbytek tvoří chalupáři a chataři.
  • V r. 1930 zde žilo celkem 350 obyvatel, z velké části německé národnosti.
  • Katastrálně se Siřem nachází v Ústeckém kraji, okres Louny.
  • Cesta z Prahy, nebo z Plzně trvá zhruba 1 hodinu.
Rozcestník

Rozcestník

Jsme dokončili stavbu siřemského rozcestníku. (29.srpna 2022 )

U zrodu nápadu stála Lucie Danková. Zažádala o dotaci a my ostatní... Lukáš Danko,Zdeněk Kunst, Jaroslav Dušek jsme se postupně k nápadu přidali. Každý udělal něco. Lucka byla hlavní koordinátorka projektu, Zdeněk a Lukáš kompletně rozcestník navrhli a vyrobili, a já namaloval na ukazatele popisky.

Rozcestník je tematicky rozdělen do tří okruhů

  • 1. Volyňáci
  • 2. Franz Kafka
  • 3. Místní geografie

Lucie Danková

vedocí projektu

Celý projekt vymyslela a zažádala o dotace. My ostatní jsme se k ní postupně přidali.

Zdeněk Kunst

tvůrce

Spolu s Lukášem rozcestník sami navrhli a vyrobili. Pro kafkology: rozcestník se vyráběl na statku č.15.

Lukáš Danko

fachman se dřevem

Lukáš umí výborně pracovat se dřevem, tak bez něho by rozcestník nestál. Se Zdeňkem byli hlavní hybatelé teamu.

Jaroslav Dušek

propagátor

Namaloval popisky na ukazatele, změřil vzdálenosti a pomáhá při propagaci.

Klaun

psychouš a narcis

Rozcestník vydržel stát na svém místě přesně jeden a půl měsíce. Ráno jsme ho našli zničený.

Zajímavosti

Zajímavosti

Statek č.15


nejznámnější a nejnavštěvovanější statek v Siřemi. Proslavila ho fotografie Franze Kafky s Ottlou na zápraží. Majitel je milovnk zvířat a velký sympaťák.

Sýpka


mohutná barokní kontribuční sýpka (špejchar) tyčící se nad vesnicí. Je významný tím, že Franz Kafka si jej pravděpodobně představoval jako zámek.

Franz Kafka


spisovatel, který v Siřemi pobýval od září 1917 do dubna 1918. Siřem si zamiloval. Sloužila mu také i pravděpodobně jako předloha pro román Zámek.

Rozcestník


parta přátel bydlící na návsi v Siřemi se rozhodla, že si náves zkrášlí. Ve svém volném čase vlastnoručně vyrobili dřevěný rozcestník.

Socha sv. Rocha


postavená v roce 1866 vedle rybníka na návsi. Sv. Roch je francouzský katolický světec uctívaný jako patron proti moru, kterého na své pouti provází pes.

Kostel


ve 14. století vznikl v Siřemi farní kostel. Fara v 17. století zanikla a místo původního kostela byl r.1650 postaven kostel nový barokní.

Chmel


Žatecký poloraný červeňák (klon Siřem) je odrůda chmele otáčivého. Je výrazně aromatický. Používá se do piv plzeňského typu.

Kohouťák


Oficiálně vrch Kohůtek (311 m) obepínající Siřem z jedné strany a zakončený skálou, která bíle svítí do dály a je vidět při příjezdu do Siřemi.

Pravěk


V katastru obce Siřem byly učiněny významné archeologické vykopávky z období eneolitu. Jedná se o objevené pravěké hroby.

Čušna


Je to název známý mezi místními starousedlíky. Vyznačuje část zalesněného území mezi Siřemí a Soběchleby. Býval zde i rybník (nyní bez vody)

Rokle mrtvých


V roce 1680 v Siřemi vypukla epidemie cholery a zemřelo na ní celkem 13 obyvatel. Je možné, že právě v této rokli byli pohřbeni.

Siřemská hlína


V Siřemi bychom nalezli v minulosti i několik hrnčířských dílen. Siřemská keramická hlína je jílovitá s určitou příměsí písku a dá se stále najít.

Bunkry


Okolo Siřemi vede linie opevnění; bunkrů (Řapíků) vystavěných z období před Druhou světovou válkou. Momentálně jsou neudržované a zpustlé.

Zlatý potok


Potok se nyní jmenuje Blšanka. Umí se rozdivočet a zaplavit spodní část Siřemi až k bývalé hospodě. V minulosti se v potoce vyskytovali raci.

Splav


Najdeme ho, když půjdeme skrz chmelnice a pole směrem na Blšany. Jako děti jsme zde pod splavem chytali ryby do ruky z pod kamenů.

Klaun


V záplavě slov a výmyslů, na návsi v Siřemi, Klaunem budete lapeni🤡

Novinky

Sirem.cz

Z důvodu šíření dezinformací od osoby D.H. 🤡 zabývající se F.Kafkou, bych chtěl zdůraznit, že doména sirem.cz nebyla nikým ukradena. Stačí se obrátit s dotazem na policii v Podbořanech. První verzi webu na doméně sirem.cz jsem naprogramoval někdy v roce 2015 a zdarma poskytl místnímu spolku jednoho muže. Poté, co doménu sirem.cz v roce 2021 koupila francouzská společnost sirem.fr, jsem si rok počkal, a doménu odkoupil. Prosím🙏, ověřujte si fakta, než této osobě🤡 cokoliv uvěříte.

Knížka o F.Kafkovi

Doděláváme knížečku o F. Kafkovi v Siřemi. Už se těšíme, až nám jí vytisknou :-) Ilustrace jsem nakreslil a jsou když tak ke shlédnutí u mě na Facebooku.

Trestní oznámení

Na web sirem.cz bylo od minulého roku podáno několik trestních oznámení od jedné a té samé osoby z místního "spolku". Policistům z Podbořan a lidem na radnici v Blšanech se omlouvám, že musí řešit takové blbosti... Pochopitelně, že trestní oznámení byla policií ČR i komisí v Blšanech uzavřena jako bezpředmětná

Blog

Blog

Vážně i nevážně, s nadsázkou i s humorem....

Blog má jediného zaníceného čtenáře, který na mě pořád "myslí" a sleduje mě. Já za to děkuji, Davide ❤️❤️❤️.


29/01/2023

Siřem.cz je ve fázi vývoje

Web Siřem.cz jsem pojal také jako programátorský projekt, kde si budu zkoušet nové technologii, některé odkazy stále ještě nejsou plně funkční.

29/01/2023

Kde mne kontaktovat.

Na LinkedIn řeším pracovní záležitosti převážně ohledně programování. Na Facebooku zase zábavu, malování a Siřem. Jsem buď na Kladně, nebo na chalupě v Siřemi č.65.

29/01/2023

Magistr historie (UJEP) v Siřemi?

V Siřemi opravdu nikdo řádně vystudovaný s titulem Mgr. historie z UJEP není a může to okecávat, jak chce 😆

Stačí hledat trochu na webu, jak často se dotyčný takto neoprávněně tituloval. Kdybych to zde nezveřejnil, tak bude mystifikovat okolí pořád. A že těch výmyslů už bylo 😁

29/01/2023

Diskuze o Siřemi

Na tomto odkazu je diskuze na Wiki ohledně pobytu Franze Kafky v Siřemi. Správci už také zjistili, že interakce není zrovna jednoduchá a domluva dá zabrat.

14/10/2022

Vandalismus.

Rozcestník byl úmyslně zničený 14.10. 2022 "jistou osobou" v sobotu nad ránem. Stavěli jsme ho ve svém vlastním volnu s touhou pro Siřem něco udělat, a pak nám ho jeden magor zničí. Nakonec jsme ho, ale opravili.

25/03/2023

8 koček za měsíc

Koncem března 2023 během jednoho měsíce okolo návsi uhynulo sousedům celkem osm koček. Mezi prvníma můj kocour Marcus Aurelius 🙈🙈🙈. V takovém množství a tak najednou se nám to tu nikdy před tím ještě nestalo.Fotky

27/05/2023

Včera byli v Siřemi filmaři.

Natáčel se dokument o F.Kafkovi. Byli u Zdeňka na statku a také ve Špejcharu.

27/05/2023

Vandalismus II.

Historie se opakuje a rozcestník je zase terčem vandala.

"Jistá osoba" se dozvěděla, že se zde bude natáčet dokument o F.Kafkovi. A aby to vypadalo, že v Siřemi je jenom jeden spolek, tak nám z rozcestníku sebrala malou informační cedulku s názvem našeho spolku Spolek přátel Siřemi. Tentokrát naštěstí rozcestník zůstal celý a nemusíme ho tak znova opravovat. A to je také důvod, proč píšu tento blog... nechci si tyto "prasečinky" nechat líbit... a že už jich bylo🙈

28/05/2023

Kdo je to klaun?

Imaginární narcistická postavička, s touhou ostatní ovládat a dirigovat 😇. Žije víc ve svých představách o sobě samým, než je obecná realita. Střet s realitou u něj vyvolává záchvaty vzteku a ponížení. Jedná impulsivně, v touze dosáhnout prospěchu v co nejkratším čase. Proto dělá podrazy, lže a ničí rozcestníky atd. 😇 Klauna budu utvářet a rozvíjet v dalších tweetech.

27/05/2023

Oznámení (udání)

Koncem roku 2022 bylo na mne "jistou osobou" podáno 2x oznámení na hospodářskou komoru, živnostenský úřad a ČOI. Podáno na pobočkách v Žatci a v Mostě. "Jistá osoba" asi doufala, že mi tímto znepříjemní podnikání.... Tímto svého udavače zdravím a sděluji mu, že mám vše v pořádku.😊 Pořád stále ta samá "jistá osoba" si nedá pokoj 😄

27/05/2023

Veršovačka

V návaznosti na oznámení(udání) mě napadla malá říkanka, která není daleko od pravdy

Klaun🤡 vlastní dva mobily.

Jeden skrytý na udání,

druhý,

na lidem mozků vymývání...

27/05/2023

Trestní oznámení

Trestní oznámení, které bylo na mne podané "jistou osobou", byl totální paskvil. To nemělo hlavu ani patu... asi bylo podané v afektu, jinak si to nedokážu vysvětlit. 😊 Žák druhého stupně základní školy by vše zvládl lépe 😇 Tudíž opět zdravím

Franz Kafka v Siřemi

září 1917 - duben 1918
Více